Wiadomości

ANKIETA! Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach miasta Słupsk przez mieszkańców miasta

Data publikacji 22.11.2019

Szanowni Państwo. Kadra naukowo – dydaktyczna i dydaktyczna Katedry Bezpieczeństwa Narodowego z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku realizuje zadanie badawcze pt. „Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach miasta Słupsk przez mieszkańców miasta” - edycja VI (6) 2019, które ma na celu sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Słupsk.

W związku z potrzebą zebrania obiektywnego materiału badawczego udostępniamy Państwu ankietę w wersji Internetowej, która jest dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu.    Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy. W związku z tym prosimy o udzielenie przemyślanych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Każda odpowiedź jest cenna, jeśli tylko jest szczera i wyraża własną opinię odpowiadającego.  Wyniki zostaną przedstawione w zbiorczej formie i będą wykorzystane do celów badawczych w celu analizy i oceny problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Słupsk. 
 
Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu Zespół Badawczy
 

Link do ankiety: https://forms.gle/izHwcsqpzA93r9u77