Wiadomości

Podsumowanie zgłoszeń na KMZB w powiecie słupskim w 2019 r.

Data publikacji 13.01.2020

Policjanci z Komendy Miejskiej w Słupsku podsumowali kolejny rok funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tylko w 2019 roku użytkownicy tego narzędzia wskazali ponad 1 tysiąc miejsc, w których ich zdaniem doszło do zaistnienia różnego rodzaju nieprawidłowości. Każdy z tych sygnałów został przez funkcjonariuszy sprawdzony. Od początku funkcjonowania KMZB policjanci potwierdzili ponad 2 tysiące zgłoszeń.

Ponad 1 tysiąc zgłoszeń na KMZB w 2019 r., ponad 2 tysiące potwierdzonych zgłoszeń od początku istnienia narzędzia-to dane pokazujące, że mieszkańcy powiatu słupskiego korzystają z możliwości komunikacji z policją za pomocą Internetu, a funkcjonariusze sprawdzają i stale reagują na występujące zagrożenia. W minionym roku słupscy policjanci odnotowali blisko 1200 zgłoszeń, w których użytkownicy narzędzia zgłaszali różne nieprawidłowości. Ponad 30% zgłoszeń okazało się potwierdzonych i w zdecydowanej większości przypadków zostały one wyeliminowane.

Akty wandalizmu, miejsca grupowania się małoletnich, niszczenie zieleni, nieprawidłowe parkowanie lub oznakowanie drogi, używanie środków odurzających czy spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym to tylko część zagrożeń, jakie można zgłaszać Policji za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W minionym roku mieszkańcy najczęściej informowali o nieprawidłowościach związanych z parkowaniem – 30,18%, spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych – 21,14% oraz przekraczaniem dozwolonej prędkości – 17,89%. W blisko 400 przypadkach, w wyniku zdecydowanych działań policjantów, zagrożenia zostały wyeliminowane.
Funkcjonariusze za każdym razem otrzymując sygnał, sprawdzali zgłoszenia. Kwestie nieprawidłowego parkowania funkcjonariusze prewencji i ruchu drogowego wielokrotnie omawiali również na spotkaniach-debatach społecznych czy na antenie radiowej w środkach masowego przekazu. Policjanci rozmawiali również z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, na których terenie zostały naniesione zagrożenia. Każde zgłoszenie za każdym razem wiązało się ze zdecydowaną reakcją policjantów. Wszystkie potwierdzone miejsca występowania zagrożeń zostały objęte częstszymi kontrolami przez funkcjonariuszy, a sprawcy wykroczeń ponosili konsekwencje prawne. 

Jedną z kategorii, którą można nanieść na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa jest także bezdomność.  W 2019 roku funkcjonariusze odnotowali takie sygnały. Każde tego typu zgłoszenie zostało przez policjantów bardzo dokładnie sprawdzone. Za każdym razem, kiedy mundurowi potwierdzali zgłoszenie, rozmawiali z osobą bezdomną i przekazywali jej informacje na temat miejsc, w których może otrzymać ciepły posiłek lub znaleźć schronienie. Informacje o osobach bezdomnych, czy miejscach, gdzie mogą przebywać, funkcjonariusze przekazywali także do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku. Wynikiem tej dobrej współpracy pomiędzy Policją, a MOPR są organizowane cykliczne, wspólne działania mające na celu udzielenie w okresie jesienno-zimowym pomocy tym, którzy są najbardziej zagrożeni z powodu niskich temperatur.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Pamiętajmy jednak, że mapa nie służy do zgłaszania pilnej potrzeby! W tego typu przypadkach należy dzwonić na numery alarmowe.