Dzielnica nr 16 - Posterunek Policji w Dębnicy Kaszubskiej - Komenda Miejska Policji w Słupsku

Posterunek Policji w Dębnicy Kaszubskiej

Dzielnica nr 16

Dzielnicowy: mł. asp. Krystian SontowskiPosterunek Policji w Dębnicy Kaszubskiej
Dębnica Kaszubska ul. ks. Antoniego Kanii 28
tel.: 47 742 04 56
tel. kom.: 571 335 106 - dostępny tylko w godzinach służby
mail: dzielnicowy.debnicakaszubska16@gd.policja.gov.pl *

 

* Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 47 742 05 25.

 

W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z dzielnicowymi proszę kontaktować się z kierownikiem Posterunku Policji - asp. szt. Daniel Bartosik tel. 47 742 04 36.

 

Rewir obejmuje
miejscowość: Dębnica Kaszubska;

 

Założenia planu działania priorytetowego na II półrocze 2020 roku:

Ograniczenie wykroczeń porządkowych oraz wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w okolicy sklepów spożywczych, w rejonie Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej ul. ks. Antoniego Kani 16A.

Zaangażowane podmioty: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnicy Kaszubskiej, przedstawiciel lokalnych władz samorządowych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.

 

Założenia planu działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Ograniczenie wykroczeń porządkowych oraz wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w okolicy sklepów spożywczych, w rejonie Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej na ul. Ks. Antoniego Kani 57.

Zaangażowane podmioty: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnicy Kaszubskiej, przedstawiciel lokalnych władz samorządowych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, GOK w Dębnicy Kaszubskiej.

Plan działania priorytetowego został zrealizowany.