Dzielnica nr 17 - Posterunek Policji w Dębnicy Kaszubskiej - Komenda Miejska Policji w Słupsku

Posterunek Policji w Dębnicy Kaszubskiej

Dzielnica nr 17

Dzielnicowy: sierż. szt. Seweryn Adamski


Posterunek Policji w Dębnicy Kaszubskiej
Dębnica Kaszubska ul. ks. Antoniego Kanii 28
tel.: 47 742 04 56
tel. kom.: 571 335 107 - dostępny tylko w godzinach służby
mail: dzielnicowy.debnicakaszubska17@gd.policja.gov.pl *

 

* Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 47 742 05 25.

W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z dzielnicowymi proszę kontaktować się z kierownikiem Posterunku Policji - asp. szt. Daniel Bartosik tel. 47 742 04 36.


Rewir obejmuje
miejscowości: Boguszyce; Borzęcino; Borzęcinko; Brzeziniec; Dobieszewko; Dobieszewo; Dobra; Dobrzeć; Dudzicze; Gogolewko; Gogolewo; Grabin; Krzynia; Krzywań; Leśnia; Łabiszewo; Maleniec; Podole Małe; Skarszów Dolny; Skarszów Górny; Starnice; Starniczki; Troszki; Żarkowo;

 

Założenia planu działania priorytetowego na II półrocze 2020 roku:

Ograniczenie nielegalnych wysypisk śmieci w obrębie miejscowości Borzęcino - Borzęcinko.

Zaangażowane podmioty: przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.

 

Założenia planu działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Ograniczenie problemu związanego z nielegalnymi wysypiskami i składowaniem odpadów w obrębie miejscowości Borzęcino.

Zaangażowane podmioty: przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.

Plan działania priorytetowego został zrealizowany.