Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Piątek 19 października 2018 roku

    
Porady policyjne


"NARKOMANIA DROGĄ W JEDNĄ STRONĘ"


Czym są narkotyki? Najczęściej nazywa się nimi wszystkie środki prowadzące do nałogu, czyli uzależnienia. Są one pochodzenia naturalnego, lub syntetycznego. Uzależnienie od nich ogranicza zachowania człowieka, zniekształca procesy świadomości, motywacji i kierowania własnym postępowaniem. Uzależnienie psychiczne może być zwykłym pragnieniem dającym się opanować, ale może to być również nieopanowany przymus brania. Uzależnienie psychiczne wiąże się także z różnymi okolicznościami zażywania środków odurzających.

Dlaczego tak niebezpieczne są tak niewinnie wyglądające proszki, kryształki, tabletki lub płyny?

Niszczą one w niektórych przypadkach całkowicie organizm człowieka i jego psychikę. Po chwilowych, złudnych okresach zadowolenia dochodzi u ludzi zażywających narkotyki do zaburzeń psychicznych:
- pojawiają się stany lękowe,
- występują trudności w skupieniu uwagi i koncentracji,
- następuje osłabienie woli i ambicji,
- zanikają zainteresowania,
- pojawia się egoizm i konfliktowość,
- narkotyzujący przestają respektować normy moralne i prawne.

Uzależnienie od środków nasennych, uspakajających nazywa się powszechnie LEKOMANIĄ. Nadużywanie leków uspakajających, przeciwbólowych i innych powoduje trwałe ślady w psychice człowieka, co jest szczególnie niebezpieczne w okresie rozwoju fizycznego organizmu i kształtowania się życia psychicznego w okresie dzieciństwa i młodości. Duże niebezpieczeństwo grozi człowiekowi uzależnionemu od leków po ich gwałtownym odstawieniu. Jego skutkiem jest złe samopoczucie i inne niebezpieczne stany fizjologiczne, jak np. niewydolność krążeniowo oddechowa, także zagrażająca życiu. Dlatego nie wolno bez kontroli lekarza zażywać tego typu leków i dowolnie przerywać ich przyjmowania.

Lekarz jest jedyną osobą, która może polecić właściwy lek i pod jego kontrolą należy ten lek stosować.

Wiedzcie o tym, że:
Narkotyki atakują najważniejsze części organizmu człowieka:
- doprowadzają do obumierania szarych komórek, które nie mają właściwości zregenerowania się,
- powodują zapalenie żył mięśnia sercowego,
- doprowadzają do obumierania wątroby,
- wypłukują z organizmu wapń, co doprowadza do rozległej próchnicy,
- wysuszają błony śluzowe, uniemożliwiając w dużym stopniu odżywianie się,
- niszczą czerwone ciałka krwi,
- umożliwiają zarażenie się wirusem HIV,
- przedawkowanie narkotyków doprowadza do śmierci.

Narkomanii nie można ograniczyć tylko do nieszczęścia pojedynczych ludzi, jest ona złem dla całego społeczeństwa. Ulegają rozbiciu jego podstawowe instytucje społeczne, jakimi są rodziny. Wzrastają społeczne koszty leczenia i opieki nad narkomanami. Podobnie, jak rak niszczy w organizmie kolejne komórki, również narkomania pochłania coraz większe grupy osób. Szczególnie podatne jest środowisko dzieci i młodzieży. Nawet na terenie szkół pojawiają się tzw. "dealerzy", handlarze narkotyków, którzy zalecają swoje towary jako antidotum na stresy szkolne.

Jedyną gwarancją uniknięcia uzależnienia jest niepodejmowanie żadnych prób zażywania jakichkolwiek narkotyków.

Zażywanie narkotyków prowadzi do złych konsekwencji i jest sprzeczne z logicznym myśleniem i postępowaniem. Również traktowanie narkotyków jako środków łagodzących trudne sytuacje życiowe oparte jest na błędnych założeniach. Człowiek uzależniony od środków odurzających ma znaczenie więcej problemów, niż wolny od nałogu. Zaczynają one rosnąć w sposób lawinowy.

Narkotyki powodują zmiany w psychice :
- zniekształcają obraz otaczającej człowieka rzeczywistości,.
- hamują zainteresowania poznawcze,
- zaburzają pamięć, ograniczają umiejętność analizy, syntezy, interpretacji i oceny różnych zjawisk, nie można więc dopuścić, żeby człowiek został pozbawiony przez narkotyki największego skarbu, jakim jest rozum.
Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2018
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone