Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Poniedziałek 17 grudnia 2018 roku

    
Porady policyjne


I TY MOŻESZ SOBIE POMÓC

Nawet najlepiej zorganizowana, dobrze wyposażona w środki techniczne i sprawnie działająca Policja świata nie była i nie jest w stanie radzić sobie sama ze zwalczaniem przestępczości. Policji potrzebna jest do tego pomoc obywateli, organizacji społecznych i lokalnych samorządów. Do niedawna w naszym społeczeństwie współpracę z Policją traktowano powszechnie jako przejaw donosicielstwa i służalczości wobec władzy. Najwyższa pora - dla dobra wszystkich - zerwać z tą opinią. Przecież każdy człowiek potencjalnie może stać się ofiarą przestępstwa. Włamania do mieszkań, samochodów, kradzieże i pobicia zdarzają się i owszem, ale innym. Tak sądzą ci, których dotąd to jeszcze nie spotkało. Tymczasem widmo to stale krąży wokół nas nakręcając spiralę strachu w nas samych i naszych najbliższych.

Jeśli popełniono przestępstwo, to już stało się nieodwracalne zło. Nie naprawi go złapanie złoczyńcy; umożliwi to, co najwyżej zwrot dóbr materialnych, lecz nie zrekompensuje strat moralnych, cierpienia fizycznego i psychicznego, strachu czy poniżenia. Dlatego tak ważne jest, by nie stać się ofiarą przestępstwa, zapobiec mu, zneutralizować jego groźbę. Przy współpracy wszystkich jest to możliwe. Bez wątpienia do zapobiegania przestępczości przyczyni się szereg przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd lokalny, mieszkańców, jak i Policję we współpracy z wieloma podmiotami, którym leży na sercu bezpieczeństwo i porządek publiczny. Integralnym elementem tych wspólnych działań jest konieczność uświadomienia sobie, iż za bezpieczeństwo odpowiedzialni jesteśmy wszyscy.

STRACH PRZED PRZESTĘPCZOŚCIĄ NIE MOŻE NAS SPARALIŻOWAĆ.

Nie czekając aż zostaniemy doświadczeni przestępstwem, podejmijmy wspólną walkę z wszelkimi jego przejawami. Oddając do rąk Internautów porady policyjne chcemy przedstawić sposoby i możliwości zabezpieczenia siebie, rodziny i dobytku przed przestępczymi zakusami. To opracowanie powinno uzmysłowić Wam, jak postępować, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo, a także zmobilizować nas wszystkich do pełnej gotowości i czujności.

UWAŻAJ NA SIEBIE. NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ. ZASTOSUJ SIĘ DO RAD, KTÓRE PRZEKAZYWANE SĄ W NINIEJSZYM OPRACOWANIU.
 
 
Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2018
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone