Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Piątek 19 października 2018 roku

    
Porady policyjne


PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - JAK UNIKNĄĆ PRZESTĘPSTWA


W celu wzrostu bezpieczeństwa publicznego oraz w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa powstał rządowy program "Razem bezpieczniej" (treść programu dostępna jest poniżej) Jednym z zasadniczych celów programu jest podniesienie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej poprzez dążenie do wyeliminowania przestępstw popełnionych na szkodę przedsiębiorców. Aby uniknąć stania się ofiarą oszustwa gospodarczego należy przedsięwziąć kilka czynności, które umożliwią w znacznym stopniu ograniczyć ten proceder.
Do czynności takich należą:

  • dokonywanie sprawdzenia działalności gospodarczej, na którą powołuje się osoba podająca się za przedstawiciela firmy poprzez:
  • ustalenie czy działalność gospodarcza jest zarejestrowana( ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz resejestry spółek prawa handlowego są jawne) Rejestry działalności gospodarczej prowadzone są w gminach, natomiast rejestry spółek handlowych prowadzone są przy właściwych miejscowo Sądach Okręgowych, oraz w Urzędzie Statystycznym REGON w Słupsku tel.: 059 842 84 56.
  • potwierdzenie danych personalnych przedstawiciela poprzez sprawdzenie posiadanych przez niego dokumentów tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, ew. inne dokumenty ze zdjęciem zawierającym dane osobowe), dla pewności należy sprawdzić 2 dokumenty tożsamości.
  • unikanie sprzedaży towarów na przedłużony termin płatności szczególnie w przypadku pierwszych transakcji z nowo poznanymi kontrahentami, a ponadto szczególnie uwagę zwrócić na firmy, które 2-3 razy zamawiają określoną ilość towaru płacąc terminowo (wzbudzając tym samym zaufanie sprzedającego po czym zamawiając duże partie towaru z przedłużonym terminem płatności nie mając zamiaru uiszczenia należności), najlepiej sprzedawany towar dowieść własnym transportem na adres kontrahenta.
  • sprawdzić czy numery telefonów kontaktowych są numerami abonamentowymi, czy też numerami telefonów komórkowych kredytowanych (na kartę). Posługiwanie się jedynie telefonami kredytowanymi może być sygnałem do tego, że mamy do czynienia z usiłowaniem oszustwa, ponadto żądać potwierdzenia faxem przy jednoczesnym sprawdzeniu do kogo numer faxu należy.
  • dodatkowo należy dążyć do przekazywania towaru dopiero po uzyskaniu potwierdzenia wpływu zapłaty, rozładunku towaru dokonywać w siedzibie firmy z którą prowadzi się transakcje.
  • w przypadku odbioru towaru transportem własnym kontrahenta, odnotować dane personalne kierowcy oraz nr rejestracyjne pojazdów, a także ustalić, czy transport należy do odbiorcy, czy też został przez niego wynajęty. Dane te umożliwia sprawniejsze przeprowadzenie postępowania przygotowawczego w przypadku ewentualnego zaistnienia przestępstwa.
  • w przypadku korzystania z usług transportowych firm spedycyjnych przed załadunkiem towaru na środki transportu dokonać sprawdzenia w najbliższej jednostce policji czy tablice rejestracyjne będące w aktualnym posiadaniu środków transportu nie pochodzą z przestępstwa
  • można również zwrócić się do właściwej terytorialnie jednostki Policji, w celu potwierdzenia istnienia danego podmiotu gospodarczego.

Jeżeli macie państwo swoje uwagi, spostrzeżenia na temat możliwości uniknięcia stania się ofiarą przestępstwa gospodarczego prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej pg@slupsk.kmp.gov.pl lub kmpslupsk@pomorska.policja.gov.pl, pod numerem tel.: 059 848 05 11 lub 911
Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2018
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone