Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Poniedziałek 17 grudnia 2018 roku

    
Programy prewencyjne


Ktoś w rodzinie nadużywa alkoholu lub innych środków odurzających,
krzywdzi Ciebie i Twoich bliskich.
NIE JESTEŚ SAM. 
MOŻEMY CI POMÓC.


 1. Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku 
  Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, pok. 1 a
  tel. 842-32-36 wew. 375
  godz. 7:30 - 14:00
  (pełna informacja i pomoc dla rodzin oraz osób będących w kryzysie; obowiązek leczenia odwykowego)

 2. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Pomocy Ofiarom Przemocy "TAMA"
  Słupsk ul. Sienkiewicza 7 (II p.)
  tel. 841-40-46
  poniedziałek-piątek godz. 15:45-19:45
  sobota godz. 10:00 - 14:00 
  (pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz dla świadków przemocy)

 3. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  Słupsk ul. W. Polskiego 50
  tel. 84-230-33
  poniedziałek i środa godz. 8:00-18:00
  wtorek, czwartek, piątek godz. 8:00-16:00

 4. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
  Słupsk ul. Paderewskiego 9
  tel. 840-20-01 
  wtorek, środka i piątek godz. 8:30 - 13:00 
  czwartek godz. 10:00-16:00
  (pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu)

 5. Grupy Anonimowych Alkoholików: 
  "Krokus"
  ul. Sienkiewicza 7 (IIIp.)
  poniedziałek godz.18:00 - 20:00 
  "Ajax"
  ul. Sienkiewicza 7 (IIIp.)
  wtorek 19:30 - 21:30 
  "Dinozaury"
  ul. Sienkiewicza 7 (IIIp.)
  czwartek 17:30 - 19:30 
  "Catharsis" 
  ul. W. Polskiego 50
  wtorek i piątek godz. 17:30 -19:30 
  "Laguna" 
  ul. W. Polskiego 50
  środa godz. 17:00 - 19:00
  "Dar Jezusa" 
  Parafia św. Rodziny przy ul. Grottgera 
  piątek godz. 19:00-21:00 
  "Milenium" 
  Civitas Christiana ul. Paderewskiego 9
  niedziela godz. 11:00-13:00 
  Grupa wsparcia dla osób uzależnionych 
  ul. Sienkiewicza 7 (IIIp.)
  środa 17:00 - 19:00 

 6. Alkoholowy Telefon Zaufania
  tel. 841-46-05 
  codziennie godz. 17:00 - 22:00
  tel. 842-42-78 
  wtorek godz. 16:00 - 20:00 

 7. Dom Interwencji Kryzysowej PCK
  Słupsk ul. Wolności 3 
  tel. 842-71-25
  (placówka dostępna całą dobę dla osób i rodzin doświadczających przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej )

 8. Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie
  Słupsk ul. Sienkiewicza 3 (II p.)
  czwartek 15:00 - 18:00
  (porady, pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i rodzin) 

 9. Poradnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych
  Słupsk ul. W. Polskiego 50
  tel. 842-30-33 
  poniedziałek, środka i czwartek godz. 12:00 - 15:00
  wtorek i piątek godz. 9:00 - 12:00 
  (poradnictwo, terapia indywidualna, terapia grupowe, terapia rodzinna)

 10. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
  ul. Sienkiewicza 7 II p. 
  tel. 840-14-60
  poniedziałek, wtorek godz. 12:00 - 17:30
  środa, czwartek, piątek godz. 10:00 - 14:30
  ul. W.Polskiego 50 
  tel. 842-30-33 
  poniedziałek, środka i czwartek godz. 12:00 - 15:00
  wtorek i piątek godz. 9:00 - 12:00 

 11. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
  Słupsk, ul. Leśna 6
  tel. 842-94-45

 12. Noclegownia dla mężczyzn - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych i Niepełnosprawnych "Wspólny Dom"
  Słupsk, ul. Przemysłowa 33
  tel. 842-88-61Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2018
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone