Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Piątek 19 października 2018 roku

    
Przepisy prawne


Ubezpieczenie pojazdów służbowych

Wszystkie pojazdy Komendy Głównej Policji i pozostałych jednostek podległych Komendantowi Głównemu Policji posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych tzw. "OC" w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA.

Polisa obejmuje okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2011 roku.

Polisa nr EWT62800001 do umowy nr 33/PZU/MSWiA/PN/08

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej oraz krajów Unii Europejskiej Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Chorwacji, w związku z ruchem tych pojazdów, na podstawie:

Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych ( Dz.U. z 2003 r, nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami),
Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2018
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone