Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Sobota 20 października 2018 roku
    
Serwis informacyjny


Grupowanie się młodzieży na krajowej mapie zagrożeń
( Słupsk, 21.04.2017 )

Działająca Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to narzędzie dla obywateli, dzięki któremu mogą oni przekazywać informacje o najbardziej uciążliwych problemach. Z jej możliwości skorzystał we wtorek mieszkaniec Kępic w powiecie słupskim. Naniósł na mapę zgłoszenie o miejscu grupowania się młodzieży i spożywania alkoholu pod nowo powstałym lokalem gastronomicznym w Kępicach.

Sygnał o spożywaniu alkoholu, grupowaniu się młodzieży pod jednym z kępickich lokali gastronomicznych wpłynęło we wtorek. Jeden z mieszkańców tej gminy odwiedzając stronę internetową Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazał precyzyjnie miejsce gdzie według niego istnieje potrzeba interwencji ze strony Policji. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali odwiedzając w pierwszej kolejności właściciela lokalu. W rozmowie z nim przekazali informacje o tym, iż mieszkańcy odczuwają niepokój w związku z nieprawidłową działalnością lokalu. Dzielnicowi przypomnieli, iż w ramach działalności gospodarczej i sprzedaży alkoholu na właścicielu ciążą obowiązki zapewnienia ładu i porządku także w obrębie lokalu. Ponadto poinformowano, iż zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- Art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;

2) osobom do lat 18;

3) na kredyt lub pod zastaw.

2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

Komendant Komisariatu Policji w Kępicach asp. szt Andrzej Zoppa, zlecił funkcjonariuszom aby częściej odwiedzali wskazane miejsca oraz reagowali na wszelkie naruszenia porządku w zakresie otrzymanego zgłoszenia. Działania policjantów już odniosły pierwszy skutek. W trakcie legitymowań osób wychodzących w pobliże lokalu, były one pouczane o przestrzeganiu przepisów dotyczących zakłóceń porządku, spożywania alkoholu i wszelkich aktów wandalizmu. To zgłoszenie oraz szybka reakcja policjantów jest kolejnym przykładem, kiedy mapa zagrożeń przynosi efekty.

Przypominamy, że strona Krajowej Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Należy odpowiedzialnie korzystać z aplikacji. Kolejne zgłoszenie można dodać dopiero po 24 godzinach.

Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2018
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone