Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Sobota 20 października 2018 roku
    
Serwis informacyjny


Bezpieczniej na pomorskich drogach
( KPW Gdańsk, 05.05.2017 )

Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego to jedno z podstawowych zadań Policji. Polska, na tle innych krajów europejskich, ciągle wypada gorzej zarówno pod względem liczby wypadków drogowych, jak i ich skutków. Z tego powodu, pomorska policja realizuje szereg przedsięwzięć, które mają ograniczyć liczbę wypadków drogowych i ich skutki. Pierwsze cztery miesiące bieżącego roku pokazały, że wysiłek, który policjanci wkładają w swoją pracę, daje wyraźne efekty.

Policja poprawia stan bezpieczeństwa na drogach w różnorodny sposób. Funkcjonariusze dbają o właściwą organizację ruchu, która musi być jasna i jednoznaczna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, co pozwala na uniknięcie problemów np. z ustaleniem pierwszeństwa przejazdu. Typowane są również miejsca szczególnie zagrożone wypadkami, oceniane pod względem infrastruktury i w razie możliwości poprawy sytuacji w danym miejscu, policjanci występują z odpowiednim wnioskiem do zarządcy drogi.

Innym, bardzo ważnym elementem budowania systemu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jest profilaktyka społeczna. Wiele wypadków i kolizji dzieje się z powodu braku świadomości kierujących, jak i pieszych odnośnie zagrożeń, jakie na nich czyhają, ale także z braku pomysłów na to, w jaki sposób można łatwo i skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo. Mowa tu np. o uświadamianiu pieszych i rowerzystów, że pomimo tego, że są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, to właśnie ich bezpieczeństwo jest szczególnie narażone.

W samochodzie ludzi chroni blacha i szereg systemów bezpieczeństwa, a pieszego czy rowerzystę - praktycznie nic. Właśnie dlatego, policjanci zajmujący się profilaktyką w ruchu drogowym, uczestniczą w bardzo wielu spotkaniach z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, w tym seniorami i mówią o zagrożeniach, jakie ludzie mogą napotkać na drodze oraz jak im zapobiegać. Dzięki temu widzimy wyraźną poprawę np. w zakresie używania elementów odblaskowych przez pieszych, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Równie istotnym elementem, jak wcześniej wspomniane, jest organizowanie policyjnych działań kontrolno-prewencyjnych. W swojej codziennej służbie, funkcjonariusze ruchu drogowego reagują na wszelkie zakłócenia porządku i bezpieczeństwa ruchu, jednak trwające np. cały dzień działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych, pozwalają policjantom szczególnie mocno skupić się na jednym, wybranym elemencie systemu bezpieczeństwa, który wymaga poprawy. Nie oznacza to jednak, że w tym czasie policjanci nie reagują na inne wykroczenia, jednak szczególny nacisk kładzie się wówczas na te naruszenia, które obejmują działania. Zdecydowana większość działań pozostaje niewidoczna dla uczestników ruchu drogowego, lecz skala zaangażowania policjantów i liczba jest znaczna. Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 roku, w województwie pomorskim odbyło się ponad 500 działań, w tym:
• 40 działań wojewódzkich, takich jak „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, kontrola „gimbusów”, „Prędkość”;
• Ponad 220 działań powiatowych;
• Ponad 230 działań międzypowiatowych.

Wszystkie te przedsięwzięcia, podejmowane przez pomorską policję, mają ograniczyć liczbę wypadków drogowych i ich skutki. Pierwsze cztery miesiące bieżącego roku pokazały,że wysiłek, który policjanci wkładają w swoją pracę, daje wyraźne efekty. W ciągu roku Policja przyczyniła się do obniżenia liczby wypadków drogowych o 42 (z 647 w 2016 roku do 605 w 2017), w których zginęły o 3 osoby mniej (36 w 2016r., 33 w 2017r.). Istotny spadek widoczny jest także w przypadku osób rannych – spadek o 41 osób (z 787 z 2016r., do 746 w 2017r.).

Każdy wypadek mniej to brak traumy osób biorących udział w takim wypadku i ich rodzin. Skutki wypadków nierzadko odczuwalne są do końca życia, zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym, dlatego nawet najmniejsza poprawa bezpieczeństwa ma bardzo istotne znaczenie, jednak w tym roku udało się uniknąć wyjątkowo wielu dramatów ludzkich, co jest powodem do zadowolenia. Policjanci będą dalej działać żeby sytuację ciągle poprawiać.

Krzywda i dramaty ludzkie związane z wypadkami to bardzo poważna kwestia, której nie wolno bagatelizować, jednak wypadki i kolizje drogowe to także koszty czysto finansowe, których też nie należy pomijać. Jak wynika z raportu przedstawionego Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, koszt wypadków drogowych w 2015 roku wyniósł 48,2 miliarda złotych, co stanowi prawie 3% Produktu Krajowego Brutto naszego kraju. Największy koszt stanowiły wypadki (33,6 mld złotych), natomiast kolizje kosztowały nasz kraj 14,6 mld złotych. Oznacza to, że jeden wypadek drogowy kosztuje nas 1,02 miliona złotych, a kolizja ponad 40 tysięcy złotych.

Zagadnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego ma wiele aspektów, także czysto materialny, którego pomijać nie wolno, jednak zdecydowanie najważniejszym jest wymiar ludzki i to właśnie uniknięcie ludzkich tragedii jest celem, dla których Policja podejmuje i będzie podejmować tak duży wysiłek.

Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2018
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone