Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Sobota 20 października 2018 roku
    
Serwis informacyjny


Policjanci wręczyli nagrody uczestnikom powiatowego konkursu
( Słupsk, 12.05.2017 )

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Słupsku wzięli udział w zakończeniu Powiatowego Konkursu Profilaktycznego pod hasłem „Porzucamy złe nawyki na rzecz profilaktyki”. Nagrody laureatom wręczali: wicestarosta słupski Rafa Konon, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z powiatu słupskiego, komisarz Wojciech Bugiel i przedstawiciele Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku.

Współorganizatorem konkursu była Komenda Miejska Policji w Słupsku. Adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu słupskiego. Chodziło o zainspirowanie szkół i uczniów do działań w zakresie profilaktyki i kształtowania u młodzieży postaw sprzyjających zdrowiu. Wzięły nim udział dwuosobowe zespoły z 18 gimnazjów. Uczniowie rozwiązywali test, za który mogli otrzymać 30 punktów. Zakres tematyczny pytań dotyczył profilaktyki uzależnień, zakażeń wirusem HIV, głównych problemów zdrowotnych w Polsce, higieny psychicznej, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, profilaktyki wypadków i bezpieczeństwa.

Po napisaniu testu uczniowie i ich opiekunowie wysłuchali prelekcji poprowadzonych przez Edytę Żuk z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i Małgorzatę Parol z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku. Dotyczyła współczesnych uzależnień młodzieży, ich wpływu na zachowania i sposobów radzenia sobie z nimi. Kolejna prelekcja skierowana była do opiekunów- i dotyczyła wpływu substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo na drodze.

Pierwsze miejsce z wynikiem 26- punktów zdobyła Maja Sibińska z Gimnazjum w Żelkowie. Drugie miejsce- w dogrywce- zajęła Martyna Oleszek z Gimnazjum w Damnicy, a III– Marcelina Merwid z Gimnazjum w Żelkowie. Laureaci otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe,oraz okazałe puchary.

Nagrody laureatom wręczali: wicestarosta słupski Rafa Konon, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z powiatu słupskiego , komisarz Wojciech Bugiel i przedstawiciele Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.

Podczas uroczystości policjanci w rozmowie z uczestnikami zachęcali młodzież do wstąpienia w szeregi Policji i wskazywali jakie należy spełnić warunki aby zostać mundurowym. Szczegóły i informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć:na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).


Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2018
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone