Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Piątek 18 stycznia 2019 roku
    
Serwis informacyjny


Święto Policji słupskich policjantów
( Słupsk, 18.07.2017 )

Wczoraj z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak, w słupskiej Szkole Policji odbyły się oficjalne uroczystości z okazji zbliżającego się Święta Policji. Przedsięwzięcie to wspólnie przygotowali funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i kadra słupskiej Szkoły Policji. Patronat honorowy nad uroczystością objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.

Po raz pierwszy w historii tych obydwu jednostek - tj. Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz Szkoły Policji, funkcjonariusze wspólnie zorganizowali uroczystości związane z obchodami Święta Policji. Doskonałe zgranie logistyczne i partnerska współpraca policjantów obu jednostek doprowadziły do przeprowadzenia atrakcyjnej dla mieszkańców Słupska imprezy. Policjanci znakowali rowery, były konkursy plastyczne, a wszyscy z zainteresowaniem oglądali sprzęt policyjny. Zaraz po festynie, uroczystości Święta Policji nabrały oficjalnego charakteru. Na głównym placu apelowym Szkoły Policji z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak rozpoczęła się uroczysta akademia. Zarówno wcześniejsza część religijna, jak i uroczystości oficjalne, transmitowane były na żywo w internecie. Podczas uroczystości wyznaczeni funkcjonariusze Szkoły i Komendy Miejskiej Policji w Słupsku otrzymali nagrody i awanse na kolejne wyższe stopnie policyjne. Akty nominacyjne wręczała Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, Komendant Szkoły Policji insp. Jacek Gil, I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku mł. insp. Krzysztof Kozelan oraz insp. Andrzej Szaniawski Komendant Miejski Policji w Słupsku. Nagrody i listy gratulacyjne otrzymali także pracownicy cywilni obu jednostek. Na zakończenie akademii, na obserwujących uroczystości mieszkańców czekała niespodzianka, którą był dynamiczny koncert Orkiestry Policyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Poniżej prezentujemy listę osób odznaczonych wyróżnionych i awansowanych.

ODZNACZENIA:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

Jerzy Nurzyński

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
nadkom. Grzegorz Jarosiewicz

podkom. Łukasz Filipczak

II. AWANSE NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE

podinspektorem Policji został:
nadkom. Marek Komodołowicz

nadkomisarzem Policji:
kom. Marcin Kaduszkiewicz

kom. Sylwester Poninkiewicz

aspirantem sztabowym Policji:
st. asp. Paweł Kubiak

starszym aspirantem Policji:

asp. Władysław Potapowicz

aspirantem Policji:
mł. asp. Adam Szczudło

mł. asp. Mariusz Łangowski

mł. asp. Marcin Połom

młodszym aspirantem Policji:
sierż. szt. Bogdan Paradiuk

sierż. szt. Rafał Szymanowicz

sierż. szt. Norbert Owczarek

sierż. szt. Mariusz Jezierski

sierż. szt. Dariusz Iwanik

sierżantem sztabowym Policji:
st. sierż. Łukasz Grabarski

st. sierż. Michał Mikucewicz

st. sierż. Patryk Mikołajczyk

starszym sierżantem Policji:
sierż. Michał Krawczyk

sierż. Michał Sobiesiak

sierż. Adrian Gliniecki-Kloc

sierżantem Policji:
st. post. Krzysztof Winiarski

st. post. Piotr Faryno

st. post. Łukasz Sufryt

st. post. Bartłomiej Szewczuk

III. LISTY GRATULACYJNE

Za wzorowo wykonywaną pracę w Policji oraz zaangażowanie społeczne, Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Prezydium Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Policji składa podziękowania
Panu Jerzemu Nurzyńskiemu.

W uznaniu zaangażowania, sumienności i wzorowego wykonywania obowiązków służbowych, Komendant Miejski Policji w Słupsku wyróżnił listem gratulacyjnym:

Panią Katarzynę Maksymowicz,

Panią Małgorzatę Wyrzykowską,

Panią Małgorzatę Kiełtykę,

Panią Monikę Brzezińską,

Panią Agatę Sech,

Pana Jacka Majewskiego.

Podziękowania za 26 letnią służbę w mundurze otrzymał odchodzący na zaopatrzenie emerytalne
asp. sztab. Wojciecha Matuszak

W/w wzorowo oraz ze szczególnym oddaniem i poświęceniem wykonywał swoje obowiązki służbowe.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Słupsku od wielu lat podejmują liczne działania na rzecz społeczności lokalnej. Działalność ta zdecydowanie wykracza poza zakres ich zadań służbowych i bardzo często realizowana jest poza normatywnym czasem służby. Doceniając taką postawę, Starosta Słupski, pan Zdzisław Kołodziejski, wyróżnił policjantów nagrodami pieniężnymi.

"Nagrodę Starosty Słupskiego za szczególne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego" otrzymują

asp. Marek Koniewski - z Komisariatu Policji II w Słupsku,
asp. Robert Bubeła - z Komisariatu Policji w Kępicach,

mł. asp. Agnieszka Miłoszewska - z Posterunku Policji w Smołdzinie.

Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2019
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone