Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Piątek 18 stycznia 2019 roku
    
Serwis informacyjny


Egzamin strzelecki w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku
( Słupsk, 27.10.2017 )

Policjanci z Komendy Miejskiej w Słupsku w tym tygodniu zakończyli cykl zajęć doskonalących umiejętności w posługiwaniu się bronią palną. W tym obowiązkowym strzelaniu udział biorą wszyscy policjanci z całej jednostki. Tego typu szkolenia prowadzone są systematycznie co kilka miesięcy w ramach doskonalenia zawodowego policjantów.

W nowoczesnym kompleksie strzelnicy słupskiej Szkoły Policji odbywały się planowe szkolenia dotyczące używania broni palnej przez policjantów Komendy Miejskiej w Słupsku. W szkoleniu każdorazowo uczestniczą wszyscy policjanci i karda kierownicza całej jednostki. Funkcjonariusze doskonalą min. strzelanie "szybkie", polegające na oddaniu w ciągu kilku sekund 3 strzałów do oddalonego o 10 metrów celu -tarczy strzelniczej. Każdy z policjantów przystępujący do tego egzaminu zapoznaje się z zasadami strzelania i warunkami bezpieczeństwa obowiązującymi na strzelnicy. Ten aspekt jest bardzo przestrzegany przez prowadzących strzelanie instruktorów.

W świetle obowiązujących przepisów, broń palna traktowana jest jako ostateczny i szczególny środek przymusu bezpośredniego. Każdy funkcjonariusz zanim nauczy się korzystać z broni palnej , jeszcze na etapie szkolenia w Szkołach Policyjnych przechodzi bardzo rygorystyczne egzaminy z zakresu budowy broni, oraz przypadków jej użycia.

Policjanci z Komendy Miejskiej odbywając te strzelania, w praktyce utrwalają warunki użycia broni palnej i wykonanie odpowiednich czynności przed użyciem broni. Pełna procedura mówi, iż po uprzednim okrzyku Policja! należy wezwać osobę do zachowania się zgodnego z prawem, a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia. W razie niepodporządkowania się tym wezwaniom, policjant może zagrozić użyciem broni palnej wzywając" Stój- bo strzelam" i oddając strzał ostrzegawczy.

W przypadku gdy z zachowania sprawcy posiadającego broń lub niebezpieczne narzędzie wynika, że wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego, użycie broni palnej przez funkcjonariusza jest poprzedzone jedynie okrzykiem "POLICJA".

Te wszystkie aspekty użycia broni palnej, utrwalane są i doskonalone na takich właśnie jak to w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku szkoleniu. Zadaniem ćwiczeń jest wyrobienie u policjantów nawyku bezpiecznego i zgodnego z prawem posługiwania się bronią palną.
Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2019
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone