Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Piątek 18 stycznia 2019 roku
    
Serwis informacyjny


Uroczyste podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy
( Słupsk, 31.10.2017 )

Komendant Miejski Policji w Słupsku insp. Andrzej Szaniawski podpisał wczoraj porozumienie z przedstawicielami Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Słupsku. Akt ten reguluje realizację wspólnych działań i zasady wzajemnej współpracy. Związkowców reprezentował Maciej Stasiak-przewodniczący słupskiego oddziału NSZZ Policjantów.

Z chwilą podpisania nowego porozumienia, swoją moc stracił wcześniejszy akt o wzajemnej współpracy - podpisany w 2012 roku. Zawarte wczoraj porozumienie pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Słupsku insp. Andrzejem Szaniawskim, a przedstawicielami Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Słupsku reguluje zasady realizacji wspólnych działań i wzajemnej współpracy. W porozumieniu określono różnego rodzaju kompetencje stron w zakresie min. ustalania warunków przyznawania nagród za osiągnięcia w służbie, zasad przyznawania uznaniowych składników uposażenia czy też udzielania pomocy policjantom i ich rodzinom w razie zaistnienia wypadków lub zdarzeń losowych, opiniowania funkcjonariuszy mianowanych na stanowiska kierownicze itp.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli: insp. Andrzej Szaniawski Komendant Miejski Policji w Słupsku oraz ze strony związkowej : Maciej Stasiak, Tomasz Rdzanek oraz Beata Giedrys.

Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2019
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone