Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Piątek 19 października 2018 roku
    
Sprostowania do informacji prasowych



Słupsk, dnia 2008-07-09

Pan Krzysztof Nałęcz
Z-ca Redaktora Naczelnego
"GŁOSU POMORZA"

W związku z artykułem redaktora Mariusza Nowickiego, opublikowanym w "Głosie Pomorza" w dniu 7 lipca 2008 roku pt.: "Agresywni na służbie" Komendant Miejski Policji w Słupsku oświadcza, że przedmiotowa publikacja oparta jest na niesprawdzonych i niepotwierdzonych informacjach, a zamieszczona treść wprowadziła czytelników w błąd. Nieprawdziwe jest także stwierdzenie autora "Skandal/Kolejny sygnał o brutalnym zachowaniu Policji".
Czynności wyjaśniające w poruszonej w artykule sprawie w żadnym stopniu nie potwierdziły jakiegokolwiek zarzutu osób wymienionych w publikacji, a analiza zgromadzonego materiału wykazała inny niż opisany w artykule przebieg zdarzenia.
Autor, który decyduje się na publikację powinien potwierdzić prawdziwość uzyskanej informacji. Ustawa Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku w artykule 6 zobowiązuje dziennikarza "do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk" i mówi o obowiązku pisania faktów potwierdzonych w różnych źródłach. Szczególny nacisk nakłada na zachowanie staranności i rzetelności przy zbieraniu materiałów prasowych (art. 12 Ustawy). Autor artykułu skontaktował się z oficerem prasowym słupskiej komendy miejskiej, ale nie dał mu możliwości przedstawienia stanowiska Policji na temat opisanego zdarzenia.
Nadmieniam, iż w cytowanej sprawie domniemanego pobicia z ulicy Murarskiej Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa z powodu braku cech przestępstwa. Czynności wyjaśniające przeprowadzone przez Komendę Miejską Policji w Słupsku nie potwierdziły naruszenia przez policjantów dyscypliny służbowej. Powołanie się na tę sprawę jest nadużyciem dezorientującym opinię społeczną.
Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 31 Ustawy Prawo Prasowe, proszę o zamieszczenie na łamach "Dziennika Głos Pomorza" stosownego sprostowania i przeprosin.

Komendant Miejski Policji w Słupsku
insp. Krzysztof Zgłobicki

wróć




Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2018
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone