Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Piątek 19 października 2018 roku

    
Słupska Policja w Unii Europejskiej/"Wdrażanie doświadczeń europejskich Policji w systemie bezpieczeństwa społeczności lokalnych"


"Wdrażanie doświadczeń europejskich Policji w systemie bezpieczeństwa społeczności lokalnych"

                                                        

Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji zawarła z Komendą Miejską Policji w Słupsku umowę na realizację projektu "Wdrażanie doświadczeń europejskich Policji w systemie bezpieczeństwa społeczności lokalnych" w ramach Programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Budżet projektu wynosi 53 600 Euro.

Pomysł na projekt powstał w Wydziale Prewencji KMP w Słupsku, ale adresowany jest do policjantów prewencji wszystkich jednostek garnizonu pomorskiego, którzy zajmują się tzw. prewencją kryminalną, są odpowiedzialni za organizację służby, pracę dzielnicowych i policjantów komórek patrolowo-interwencyjnych. Od kandydatów do udziału w projekcie wymagane jest również doświadczenie w organizacji i prowadzeniu lokalnego doskonalenia zawodowego, tak aby zdobytą wiedzę mogli przekazać policjantom pełniącym służbę w jednostkach.

Głównym celem programu jest poznanie nowych sposobów współpracy Policji ze społecznością lokalną i możliwości ich adaptacji w rodzimych jednostkach Policji oraz metod aktywizacji mieszkańców do dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ważnym aspektem realizacji programu jest również podniesienie kwalifikacji zawodowych policjantów biorących w nim udział.

W ramach projektu, w 2014r. ośmioosobowe grupy policjantów pionu prewencji odwiedzą jednostki Policji:
- Norfolk Constabulary w Wymondham (Wielkiej Brytania),
- Blekinge County Police w Karlskronie (Szwecja),
- Polizia Municipale w Bolonii (Włochy),
- Inspectorate General of Romanian Police w Bukareszcie (Rumunia).

W czasie tygodniowych staży będą mieli okazję poznać warunki pracy policjantów, zasady współpracy ze społecznością lokalną, poznają działania prowadzone przez policje różnych krajów, skierowane na poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnych oraz metody oceny działalności Policji. W ramach przygotowań do staży policjanci będą uczestniczyli w warsztatach językowych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do składania kwestionariuszy rekrutacyjnych (pobierz kwestionariusz). Wyboru uczestników dokona zespół organizacyjny powołany Decyzją nr 298/2013 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2013r.
Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2018
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone