Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Sobota 20 października 2018 roku

    
Słupska Policja w Unii Europejskiej/"Wdrażanie doświadczeń europejskich Policji w systemie bezpieczeństwa społeczności lokalnych"


"Wdrażanie doświadczeń europejskich Policji w systemie bezpieczeństwa społeczności lokalnych"

                                                        

Komenda Miejska Policji w Słupsku w okresie od grudnia 2013 roku do lipca 2014 roku realizowała projekt finansowany ze środków Programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Głównym celem projektu pod nazwą "Wdrażanie doświadczeń europejskich Policji w systemie bezpieczeństwa społeczności lokalnych" było podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy przez poznanie rozwiązań stosowanych przez Policje innych krajów, ukierunkowanych na wzrost poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

W ramach projektu 32 policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i innych jednostek Policji województwa pomorskiego uczestniczyło w tygodniowych stażach w następujących jednostkach Policji:
- Norfolk Constabulary w Wymondham (Norwich, Wielkia Brytania),
- Blekinge County Police w Karlskronie (Szwecja),
- Polizia Municipale w Bolonii (Włochy),
- Inspectorate General of Romanian Police w Bukareszcie (Rumunia).

W projekcie uczestniczyli policjanci bezpośrednio zaangażowani w budowę relacji współpracy ze społecznością lokalną, zajmujący się prewencją kryminalną, opracowujący i realizujący programy profilaktyczne, kierownicy rewirów dzielnicowych, kierownicy komórek patrolowo-interwencyjnych, policjanci nadzorujący pracę pionu prewencji. Uczestnicy staży pełnią jednocześnie rolę trenerów lokalnego doskonalenia zawodowego w swoich jednostkach.

Bezpośrednim celem projektu było zapoznanie się z doświadczeniami jednostek Policji Szwecji, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Włoch, w których z powodzeniem wdrożono programy prewencyjne, poznanie ich efektów, wymogów organizacyjnych i technicznych. Realizacja programu umożliwiła również poznanie nowych rozwiązań w zakresie współpracy Policji ze społecznością lokalną i instytucjami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, sposobu organizacji służby, umożliwiającego natychmiastową i kompetentną reakcję Policji na potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne. Uczestnicy projektu mogli również doskonalić swoją znajomość języka angielskiego - w ramach przygotowania do wymiany policjanci uczestniczyli w warsztatach językowych, przygotowujących ich do wizyty w danym kraju, poznali również specyfikę każdego kraju, kulturę i obyczaje.

Realizacja projektu, obok podwyższenia kwalifikacji zawodowych policjantów, zaowocowała rozszerzeniem współpracy jednostek Policji województwa pomorskiego z jednostkami Policji innych krajów. Policjanci poznali programy prewencyjne realizowane w innych krajach - niektóre ich elementy będą mogli zastosować w rodzimych jednostkach. W trakcie szkoleń przekazują swoje spostrzeżenia kolegom w rodzimych jednostkach.

Projekt był również okazją do promowania Pomorza wśród policjantów innych krajów. Wzmocnił wizerunek polskiej Policji jako organizacji otwartej na współpracę międzynarodową, poszukującej nowych rozwiązań skierowanych na poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2018
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone