Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Osoba koordynująca działanie Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Słupska i powiatu słupskiego

nadkom. Elżbieta Rychert


tel. 47 742 03 55
fax. 47 742 01 05
e-mail: elzbieta.rychert@gd.policja.gov.pl

Akty prawne dotyczące zagadnienie przemocy w rodzinie i informacja o instytucjach udzielających wsparcia i pomocy osobom doznającym przemocy:

Powrót na górę strony