Zespół Nieletnich i Patologii

Zespół Nieletnich i Patologii

WYDZIAŁ PREWENCJI
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SŁUPSKU
76-200 Słupsk al. 3-go Maja 1
Sekretariat tel. 47 742 05 05, fax 47 742 01 05

 


Koordynator Zespołu - nadkom. Elżbieta Rychert - tel. 47 742 03 55, 47 742 03 25

 

 


Zespół realizuje zadania dotyczące m.in. następującej tematyki:

 

  • problematyka osób nieletnich,
  • przemoc domowa - procedura "Niebieska Karta",
  • przemoc wobec dzieci,
  • alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia,
  • bezdomność,
  • handel ludźmi,
  • żebractwo,
  • sekty,
  • samobójstwa,
  • ucieczki z domów.

Z funkcjonariuszami Zespołu można kontaktować się w przypadku zaistnienia zdarzeń, konsultacji i zapytań z powyższej tematyki oraz w przypadkach zaistnienia zdarzeń z udziałem uczniów na terenie szkół.


WAŻNE!
W przypadkach zaistnienia nagłych zdarzeń proszę kontaktować się z Oficerem Dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Słupsku 997 lub 112.

Powrót na górę strony