Zespół Profilaktyki Społecznej

Zespół Profilaktyki Społecznej

WYDZIAŁ PREWENCJI
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SŁUPSKU
76-200 Słupsk al. 3-go Maja 1
Sekretariat tel. 47 742 05 05, fax 47 742 01 05

 

mł. asp. Michał Sobiesiak - tel. 47 742 01 45

 


Zakres zadań Zespołu:

 

  • inicjowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki społecznej, w oparciu o zagrożenia występujące na terenie podległym KMP w Słupsku, kierowane do różnorodnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych,
  • współpraca z partnerami w ramach zaprojektowanych przedsięwzięć i ich realizacji,
  • przemoc wobec dzieci,
  • opiniowanie propozycji przedsięwzięć prewencyjnych z zakresu profilaktyki społecznej przedstawionych przez podmioty pozapolicyjne,
  • realizacja i koordynowanie zadań wynikających z krajowych i wojewódzkich przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej,
  • współpraca z podmiotami administracji publicznej, podmiotami samorządów lokalnych i organizacjami pozarządowymi, w tym w zakresie promocji bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Z funkcjonariuszami Zespołu można kontaktować się w przypadku pytań dotyczących przeprowadzenia zajęć profilaktycznych.

 

#Prawo#Zdrowie#AllMyLife

Powrót na górę strony