Ocena pracy Policji

Poczucie bezpieczeństwa publicznego i ocena pracy Policji w percepcji mieszkańców Słupska

                                         

5 czerwca 2007 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Słupsku przy Al. 3-go Maja 1 odbyła się prezentacja wyników badań na temat "Poczucia bezpieczeństwa publicznego i oceny pracy Policji w percepcji mieszkańców Słupska". W prezentacji udział wzięli przedstawiciele podpisanego w listopadzie ubiegłego roku porozumienia w sprawie przeprowadzenia ankiety. Porozumienie zawarte zostało pomiędzy czterema podmiotami tj. Akademią Pomorską w Słupsku, Szkołą Policji w Słupsku, Komendą Miejską Policji w Słupsku i Stowarzyszeniem "Bezpieczny Region Słupski". Prezydent Miasta Słupska Maciej Kobyliński objął honorowym patronatem to przedsięwzięcie. W spotkaniu również udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz kadra kierownicza słupskiej Komendy.
Należy przypomnieć, że od 29 listopada 2006 r. 100 ankieterów - studentów z Akademii Pomorskiej w Słupsku - zadawało pytania losowo wybranej grupie ponad 860 mieszkańcom naszego miasta. Ankieterzy dysponowali różnymi pytaniami w zależności od tego, w której części miasta prowadzona była ankieta. Inne zestawy przygotowano dla śródmieścia, inne dla osiedli domków jednorodzinnych a inne dla wielkich blokowisk oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Badania zakończyły się w grudniu 2006 r. Wyniki badań zostały opracowane przez Akademię Pomorską w Słupsku i Szkołę Policji w Słupsku.
W tym miejscu należą się szczególne podziękowania studentom za ich wkład w realizację tego przedsięwzięcia.
Należy nadmienić, że takie badania stanu poczucia bezpieczeństwa i oceny słupskiej policji będą prowadzone cyklicznie - raz do roku. Wyniki badań będą istotnym narzędziem kierunkującym prace słupskich policjantów. Wpłyną znacząco na poprawę bezpieczeństwa oraz poziom ładu i porządku na terenie miasta Słupska. Mieszkańcy Słupska oceniając pracę Policji przyczynią się do poprawy jej efektywności i wizerunku. Będzie to miała bezpośredni wpływ na jakość życia w naszym mieście.


Krótki opis i najważniejsze wyniki badań I edycja (rok 2006)

Najważniejsze wyniki badań II edycja (lata 2006-2007))

Najważniejsze wyniki badań III edycja (lata 2006-2008))

Najważniejsze wyniki badań IV edycja (lata 2012-2013))


Powrót na górę strony